THÔNG BÁO TẠM DỪNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TẠM DỪNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP

- Ký Gửi Trung Quốc thông báo do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, việc thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

- Ký Gửi Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng Dịch vụ vận chuyển hàng Tổng hợp từ 17h00 ngày 22/12/2021 (cho đến khi có thông báo mới).

Trân trọng!

BQT Kyguitrungquoc.com

Bài Viết Liên Quan