Tạo Khiếu Nại & Quản Lý Khiếu Nại

Sau khi nhận hàng nếu , sai màu, size size quý khách có thể tạo khiếu nại, quý khách truy cập vào tài khoản và chọn đơn hàng cần khiếu nại, chọn mức bồi thường, hình ảnh sản phẩm hoặc ảnh cân nặng của kiện cần khiếu nại và nội dung khiếu nại ghi rõ ID mà quý khách cần khiếu nại....Sau khi người bán xác nhận và hoàn tiền lại, Nhập Hàng Sài Gòn sẽ duyệt hoàn tiền lại cho Quý khách.
- Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng

Lưu ý:
Quý khách lưu ý Bước số 3

Bước 1: Truy cập vào đơn hàng cần khiếu nại và bấm vào nút "Khiếu Nại":


Bước 2: Bấm "Tạo mới"

Bước 3: Có 2 trường hợp tạo khiếu nại "Thiếu Hàng" và "Sai Hàng":

a) - Đối với khiếu nại thiếu hàng, Quý khách ghi ID bị thiếusố lượng thiếu
    - Đới với trường hơp có đăng ký kiểm hàng và số lượng quý khách kiểm khác số lượng Nhập Hàng kiểm thì Quý khách đính kèm thêm ảnh chụp toàn bộ sản phẩm thực nhận của Quý khách để Nhập Hàng đối soát


b) Đối với sản phẩm bị sai mẫu, Quý khách ghi ID bị saichụp hình thật của sản phẩm Quý khách nhận được:
Quý khách có thể tham khảo video hướng dẫn tạo khiếu nại để hiểu rõ hơn:
Tin liên quan: