Thông Tin Thanh Toán


Chuyển khoản qua ngân hàng:

Ngân hàng: Vietcombank
Tên tài khoản:  Trực
Số tài khoản: 0251002689186

Chi Nhánh: Bình Tây

Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)


Ngân hàng: 
Techcombank

Tên tài khoản: Trân

Số tài khoản: 19028184745014

Chi Nhánh: PGD Bình Phú
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)


Ngân hàng: VietinBank

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 104867857419

Chi Nhánh: PGD Bình Tây
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)

Ngân hàng: Sacombank 

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 060166363201

Chi Nhánh: PGD Chợ Lớn
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập
(Ví dụ: NHSG linhshop)


Ngân hàng: SCB (Ngân Hàng TMCP Sài Gòn)

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 05260153003

Chi Nhánh: CN6
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập
(Ví dụ: NHSG linhshop)


Ngân hàng: VIB

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 620704060073018

Chi Nhánh: VIB - Quận 11
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập
(Ví dụ: NHSG linhshop)


Ngân hàng: Đông Á 

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 0105149095

Chi Nhánh: Bình Tây
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)Ngân hàng: 
Agribank 

Tên tài khoản:  Trân

Số tài khoản: 6221205152352

Chi Nhánh: Nam Hoa
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập  (Ví dụ: NHSG linhshop)

 


Ngân hàng: 
Tiền Phong Bank

Tên tài khoản: Trực

Số tài khoản: 00773509001

Chi Nhánh: Hùng Vương

Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)

Ngân hàng: ACB

Tên tài khoản:  Trực

Số tài khoản: 4812947

Chi Nhánh: Bình Phú
Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)Chuyển khoản qua Ví Momo (Áp dụng cho khách nạp lẻ <1.500.000đ/ngày):

Nội dung ghi rõ: NHSG + Username đăng nhập (Ví dụ: NHSG linhshop)(Gửi thông tin xác nhận nạp tiền sau khi chuyển khoản)

Lưu ý: Quý khách chuyển khoản qua ATM hoặc các dịch vụ không có ghi chú, vui lòng liên hệ cho bộ phận Kế Toán.


Nhập Hàng Quốc Tế Logistics

Hotline: 0868611911

Email: [email protected]

Website: https://nhaphangquocte.com/


Bạn sẽ cần