Hướng Dẫn Rút Tiền

Hướng dẫn rút tiền: Quý khách đăng nhập vào tài khoản đặt hàng và vào link sau để tạo lệnh rút tiền https://nhaphangsaigon.com/rut-tien
                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi nạp tiền vào tài khoản của Nhập Hàng Sài Gòn, Quý khách có thể yên tâm vì tiền trong tài khoản đặt hàng có thể rút về tài khoản ngân hàng hoặc rút trực tiếp tại kho Sài Gòn khi Quý khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Cụ thể như sau:

1) Rút tiền trực tiếp tại kho:

- Là chủ tài khoản đặt hàng 
Toàn bộ các đơn hàng phải chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng phải được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
- Rút số tiền lớn Quý khách vui lòng thông báo trước.
2) Rút tiền qua tài khoản ngân hàng:
- Là chủ tài khoản đặt hàng và Tài khoản ngân hàng
Toàn bộ các đơn hàng phải chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng phải được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
- Nhập Hàng Sài Gòn duyệt lệnh rút trong 24h-48h
3) Trường hợp nạp tiền vào tài khoản nhưng không đặt hàng:
- Nếu Quý Khách nạp tiền vào tài khoản tuy nhiên không đặt đơn hàng nào mà rút sẽ bị tính phí 50.000đ