Thông báo chuyển đổi website đặt hàng

Thông báo chuyển đổi website đặt hàng:

  • - Quý khách đăng ký tài khoản và đặt hàng tại hệ thống mới: https://nhaphangquocte.com/
  • - Website Nhaphangsaigon sẽ ngưng đăng nhập vĩnh viễn từ ngày 30/04/2021
  • - Ngày 01/05/2021 hoàn toàn chuyển đổi sang hệ thống mới www.nhaphangquocte.com
  • - Quý khách thực hiện rút tiền khỏi ví Nhập Hàng Sài Gòn trước ngày 30/04/2021
  • - Sau ngày 30/04/2021 hoàn toàn quá trình chuyển đổi, NHSG không đảm bảo với dữ liệu cũ trên NHSG

Trân trọng!