THÔNG BÁO TẠM NGƯNG DỊCH VỤ NGÀY THỨ TƯ 14/09/2022

Kính gửi quý khách!!!

- Ký Gửi Trung Quốc thông báo tạm ngưng đột xuất dịch vụ toàn bộ nhân sự ngày thứ tư 14/9/2022.

- Thứ Năm (15/9/2022) Ký Gửi Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày 14/9/2022 Ký Gửi Trung Quốc sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan