THÔNG BÁO HÀNG VỀ CHẬM DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI QUẢNG CHÂU

THÔNG BÁO HÀNG VỀ CHẬM DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI QUẢNG CHÂU

Do diễn biến phức tạp của dịch, một số khu vực ở Quảng Châu bị phong tỏa nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch Covid-19. Trong thời gian tới:

- Do bị phong tỏa khiến việc giao hàng gặp khó khăn, Thời gian giao hàng của các shop Trung Quốc sẽ chậm hơn thông thường.

- NHQT sẽ không thực hiện chính sách cam kết vận chuyển và không tiếp nhận các yêu cầu hủy đơn trong điều kiện thông quan khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan