THÔNG BÁO ÁP DỤNG LẠI CHÍNH SÁCH LƯU KHO (KHO VIỆT NAM)

THÔNG BÁO ÁP DỤNG LẠI CHÍNH SÁCH LƯU KHO (KHO VIỆT NAM)

Ký Gửi Trung Quốc xin thông báo về việc áp dụng lại chính sách lưu kho hàng hóa tại kho phân phối Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thời gian lưu kho khi đơn hàng được nhập kho Việt Nam: 14 ngày

- Mức phí lưu kho áp dụng khi vượt quá 14 ngày là: 2.000đ/kg/ngày

- Thời gian áp dụng: 15/3/2023

- Chi tiết chính sách, Quý khách xem Tại đây.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan