Chính Sách Lưu Kho Hàng Hóa


Chính sách Lưu kho Hàng hóa

(Áp dụng từ ngày 01/2/2019)


1.  Định nghĩa: 

“Chính sách lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Nhaphangsaigon.com tại Việt Nam.

2. Thời gian áp dụng chính sách:

Chính sách áp dụng từ ngày 01/2/2019

3. Thời hạn lưu kho:

NHSG có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau:

- 5 ngày (sau 5 ngày Quý khách không nhận hàng sẽ tính phí)

- Quá 30 ngày hàng hóa không có người nhận sẽ được NHSG thanh lý

4. Tính phí lưu kho

- Hàng hóa lưu kho vượt quá 5 ngày sẽ bị tính phí lưu kho.

- Mức phí lưu kho áp dụng là: 2.000vnd/kg/ngày 

5. Thời gian bắt đầu tính phí lưu kho:

- Sau 5 ngày khi đơn hàng chuyển trạng thái "Đã về Kho Sài Gòn".
- Khi Quý Khách đã tạo "Yêu Cầu Giao xuất sẵn tự ghé lấy" mà trong vòng 24h Quý khách vẫn chưa nhận hàng sẽ bắt đầu tính phí.

7. Cách xem ngày hàng về Kho Sài Gòn
:
Dòng thứ 1 là ngày gửi đơn
Dòng thứ 2 là ngày Đặt Cọc đơn
Dòng thứ 3 là ngày về Kho Sài Gòn

8. Thanh lý hàng hóa:

Hàng hóa lưu kho quá 30 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho NHSG sẽ tiến hành kết đơn thanh toán phần còn lại và thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Trân trọng!


Nhập Hàng Quốc Tế Logistics

Hotline: 0868611911

Email: cskh@nhaphangquocte.com

Website: https://nhaphangquocte.com/


Bạn sẽ cần