Chính Sách Rút Tiền

Khi nạp tiền vào tài khoản của Nhập Hàng Sài Gòn, Quý khách có thể yên tâm vì tiền trong tài khoản đặt hàng có thể rút về tài khoản ngân hàng hoặc rút trực tiếp tại kho Sài Gòn nếu đủ điều kiện rút như sau:

1) Rút tiền trực tiếp tại kho:

- Là chủ tài khoản đặt hàng 
- Toàn bộ các đơn hàng phải chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng phải được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
2) Rút tiền qua tài khoản ngân hàng:
- Là chủ tài khoản đặt hàng và Tài khoản ngân hàng
- Toàn bộ các đơn hàng phải chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng phải được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
- Nhập Hàng Sài Gòn duyệt lệnh rút trong 48h