Chính Sách Khiếu Nại & Bồi Thường

1.Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

- Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng.

- Cách thức gửi thông tin: Quý khách sử dụng chức năng khiếu nại trên website

Quý khách đăng nhập tài khoản, lựa chọn đơn hàng cần khiếu nại, tạo khiếu nại, ghi rõ nội dung cần khiếu nại và cung cấp hình ảnh khiếu nại
Ghi rõ yêu cầu bồi thường bao nhiêu % và giá trị cần bồi thường

- Hình thức liên lạc: nhaphangsaigon sẽ trao đổi với Quý khách thông qua điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp trên phần khiếu nại của đơn hàng

- Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại: 
Khiếu nại của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 1-2 ngày.
Thời gian xử lý khiếu nại và có kết quả tùy vào đơn hàng của quý khách có đăng ký phí kiểm hàng hay không

2. Chính sách bồi thường:

- Đối với đơn hàng sử dụng dịch vụ kiểm hàng:
* Bồi thường 100% giá trị sản phẩm trong các trường hợp:

- Sản phẩm bị giao sai màu, sai size, sai kiểu,...
- Đơn hàng bị NCC Trung Quốc giao thiếu sản phẩm.
- Khiếu nại được xử lý trong 24h. Trong một số trường hợp cần thêm thông tin thời gian tối đa là 3 ngày

* Bồi thường theo thỏa thuận (10%-50%):

- Trong một số trường hợp khách hàng muốn giữ lại sản phẩm bị sai để tự thanh lý (sẽ được hỗ trợ 10-50% tùy mức độ thiệt hại) . Áp dụng cho các sản phẩm bị sai mẫu, sai màu, sai size,... và các vấn đề mà dịch vụ kiểm hàng không phát hiện được.

- Đối với đơn hàng không kiểm hàng:
* Hỗ trợ liên hệ NCC Trung Quốc để khiếu nại:

- Đơn hàng bị NCC Trung Quốc giao thiếu sản phẩm.
- Sản phẩm bị giao thiếu phụ kiện....
Sản phẩm bị giao sai mẫu...
- Khiếu nại được xử lý khi Nhà Cung Cấp đã hoàn tiền cho Nhập Hàng Sài Gòn.

Lưu ý: Trong thường hợp "hỗ trợ Quý khách" liên hệ NCC Trung Quốc, chúng tôi không bảo đảm 100% NCC đồng ý hoàn trả do chỉ dựa vào sự tin tưởng của các bên mà không có đối chứng kiểm hàng tại kho Quảng Châu. Chúng tôi khuyến khích Quý khách nên đăng ký dịch vụ kiểm hàng để được đảm bảo quyền lợi.

 

Tin liên quan: