Chính Sách Khiếu Nại & Bồi Thường

1. Chính sách bồi thường:

a) Đối với đơn hàng sử dụng dịch vụ kiểm hàng:
*Bồi thường 100% giá trị sản phẩm trong các trường hợp:

- Sản phẩm bị giao sai màu, sai size, sai kiểu,... (Quý khách chụp lại ảnh sản phẩm nhận được gửi khiếu nại)
- Đơn hàng bị NCC Trung Quốc giao thiếu sản phẩm (Sẽ được nhân viên Kho thông báo số lượng kiểm trong đơn hàng, Quý Khách nhận hàng kiểm tra lại những ID bị thiếu và tạo khiếu nại để được hoàn tiền sản phẩm thiếu or shop giao bù sản phẩm thiếu, trong 1 số trường hợp cần thêm ảnh cân nặng của đơn hàng, của sản phẩm).
- Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng và tối đa 6 ngày kể từ khi hàng về kho Sài Gòn. (Quý khách nên nhận hàng sớm kiểm tra hàng hóa và tạo khiếu nại để NHSG có thêm thông tin Khiếu Nại người bán).
- Khiếu nại được xử lý khi Nhà Cung Cấp đã hoàn tiền cho Nhập Hàng Sài Gòn (thông thường 3-7 ngày). Một số trường hợp cần thêm thông tin từ phía khách hàng, sẽ lâu hơn tùy vào thời gian khách hàng cung cấp thông tin

*Bồi thường theo thỏa thuận (10%-50%):

- Trong một số trường hợp khách hàng muốn giữ lại sản phẩm bị sai để tự thanh lý (sẽ được hỗ trợ 10-50% tùy mức độ thiệt hại) . Áp dụng cho các sản phẩm bị sai mẫu, sai màu, sai size,....


b) Đối với đơn hàng không kiểm hàng:

* Chỉ hỗ trợ liên hệ NCC Trung Quốc để khiếu nại:

- Đơn hàng bị NCC Trung Quốc giao thiếu sản phẩm.
- Sản phẩm bị giao thiếu phụ kiện....
- Sản phẩm giao sai màu, size. (Phí trả hàng quốc tế rất cao đôi khi cao hơn giá sản phẩm nên chỉ áp dụng cho sản phẩm giá trị cao)
- Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 24h kể từ khi nhận hàng và tối đa 4 ngày kể từ khi hàng về kho Sài Gòn. Quý khách không đăng ký kiểm hàng nên nhận hàng sớm kiểm tra hàng hóa và tạo khiếu nại để NHSG hỗ trợ quý khách Khiếu Nại người bán sớm và khả năng thành công cao hơn.
- Khiếu nại được xử lý khi Nhà Cung Cấp đã hoàn tiền cho Nhập Hàng Sài Gòn (thông thường 4-10 ngày). Một số trường hợp cần thêm thông tin từ phía khách hàng, sẽ lâu hơn tùy vào thời gian khách hàng cung cấp thông tin

Lưu ý: Trong thường hợp "Qúy Khách không kiểm hàng và hỗ trợ Quý khách liên hệ NCC Trung Quốc", chúng tôi không bảo đảm 100% Nhà Cung Cấp đồng ý hoàn trả do chỉ dựa vào sự tin tưởng của các bên mà không có đối chứng kiểm hàng tại kho Quảng Châu. Chúng tôi khuyến khích Quý khách nên đăng ký dịch vụ kiểm hàng để được đảm bảo quyền lợi.2.Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

- Cách thức gửi thông tin: Quý khách sử dụng chức năng khiếu nại trên website

Quý khách đăng nhập tài khoản, lựa chọn đơn hàng cần khiếu nại, Bên tay phải có chữ Khiếu Nại, quý khách bấm tạo mới để tạo khiếu nại, ghi rõ nội dung cần khiếu nại và cung cấp hình ảnh khiếu nại (Trường hợp thiếu hàng cung cấp ảnh cân nặng của đơn hàng. Sai mẫu, size cung cấp hình ảnh thật sản phẩm nhận được)
Ghi rõ yêu cầu bồi thường bao nhiêu % và giá trị cần bồi thường

- Hình thức liên lạc: nhaphangsaigon sẽ trao đổi trực tiếp trên đơn hàng mà quý khách khiếu nại

- Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại: 
Khiếu nại của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 24h.
Thời gian xử lý khiếu nại và có kết quả tùy vào độ hợp tác của shop. (Thông thường 3-7 ngày)

 

Tin liên quan: