CÁCH GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN HỘ TAOBAO, 1688 BẰNG ALIPAY

Cách yêu cầu thanh toán hộ Taobao 1688 BẰNG ALIPAY

Bước 1: Tạo đơn hàng cần thanh toán hộ trên Taobao 1688

Hiện tại 1688 không cho gửi yêu cầu thanh toán hộ cho nhiều đơn cùng lúc. Riêng taobao, tmall thì có thể gộp đơn cho 1 lệnh thanh toán. 

Sau khi đã tạo đơn hàng trên Taobao, Tmall, 1688 quý khách click vào thông tin sau để tạo Thanh Toán Hộ:

a) Đối với giao diện 1688:

 

Đơn hàng trên 1688, bấm vào nút màu cam

b) Đối với giao diện trên Taobao, Tmall:

Đơn hàng trên taobao, bấm vào nút khoanh tròn màu đỏ (合并代付)


Bước 2: Gửi yêu cầu thanh toán tới tài khoản Alipay thanh toán hộ

Cửa sổ sẽ chuyển hướng đến tài khoản Alipay. Bấm vào khoanh tròn đỏ góc phải để tiếp tục bước thanh toán hộ.

Bấm vào khoanh tròn đỏ góc phải để tiếp tục bước thanh toán hộ

Lúc này bạn cần nhập thông tin người thanh toán hộ. Thông tin ở đây có thể là email hoặc số điện thoại của tài khoản thanh toán hộ.

a) Giao diện 1 lệnh chứa 1 đơn:

 

Giao diện thanh toán hộ 1 lệnh chứa 1 đơn hàng

b) Giao diện 1 lệnh chứa nhiều đơn:

Giao diện thanh toán hộ 1 lệnh chứa nhiều đơn hàng
Bạn sẽ cần

Bài Viết Liên Quan