HƯỚNG DẪN NHẬN HÀNG SAU KHI HÀNG VỀ VIỆT NAM (hệ thống cũ)

NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Sau khi hàng về đến kho KGTQ tại Việt Nam, trạng thái đơn sẽ chuyển thành Chờ Giao. Để nhận hàng tại kho phân phối hoặc giao hàng đến địa chỉ QK --> Quý khách tạo yêu cầu giao hàng như sau.

- Quý khách tạo Yêu Cầu Giao hàng và chọn 1 trong 3 hình thức:

- "Giao nhanh Ahamove 5k/km (TPHCM)": Áp dụng cho khách TPHCM giao hàng nhanh trong Tphcm, giao ra xe, chành

- "Giaohangtietkiem (Khách Tỉnh + TPHCM)": Áp dụng cho khách Tỉnh + TPHCM giao hàng qua GHTK

- "Nhận hàng tại kho (bằng mã YCG)": Nếu QK nhận hàng tại kho SG hoặc tự đặt shipper đến thì chọn hình thức này.

Bước 1: Quý khách đăng nhập tài khoản KGTQ chọn mục "Giao Hàng" --> "Yêu Cầu Giao"

Bước 2: Quý khách Chọn "Tạo yêu cầu giao"

Bước 3: - Quý khách chọn 1 trong 3 hình thức:

1) "Giao nhanh Ahamove 5k/km (TPHCM)": Áp dụng cho khách TPHCM giao hàng nhanh trong Tphcm, giao ra xe, chành cho khách Tỉnh

2) "Giaohangtietkiem (Khách Tỉnh + TPHCM)": Áp dụng cho khách Tỉnh + TPHCM giao hàng qua GHTK

3) "Nhận hàng tại kho (bằng mã YCG)": Nếu QK nhận hàng tại kho SG hoặc tự đặt shipper đến thì chọn hình thức này.

               - Sau đó QK bấm "Giao những kiện này"

Bước 4:

- Nếu Quý khách chọn "Nhận hàng tại kho (bằng mã YCG)" sau khi tạo thành công Quý khách sẽ lấy mã yêu cầu giao như ảnh bên dưới là "Y000TE". Quý khách đưa mã này cho nhân viên kho để nhận hàng.

- Trường hợp QK nhờ người thân, shipper đến lấy hàng, Quý khách đưa mã Yêu cầu giao "Y000TE" cho shipper đến kho nhận hàng.

- Sau khi tạo yêu cầu giao hàng nếu số dư tài khoản Quý khách bị âm (-), quý khách nạp thêm tiền vào tài khoản để cân đối tài chính. 

Để thực hiện nạp tiền vào tài khoản Ký Gửi, Quý khách xem thêm hướng dẫn tại đây


Bài Viết Liên Quan