Chính Sách Lưu Kho Hàng Hóa

Chính sách Lưu kho Hàng hóa

(Áp dụng từ ngày 01/2/2019 )


Để đảm bảo công tác vận hành Kho không bị dồn ứ, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa, NHSG tiến hành “Chính sách Lưu kho Hàng hóa ” với các nội dung chi tiết như sau:

1.  Định nghĩa: 

“Chính sách lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Nhaphangsaigon.com tại Việt Nam.

2. Thời gian áp dụng chính sách:

Chính sách áp dụng từ ngày 01/2/2019 thay thế cho chính sách cũ được áp dụng từ 07/2/2018.

3. Thời hạn lưu kho:

NHSG có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau:

- 5 ngày (Sau 5 ngày lưu kho sẽ tính phí lưu kho) -->Cách xem ngày hàng về kho Sài Gòn --> Click 

Ví Dụ: Đơn hàng nhập kho ngày 10/1 thì ngày 16/1 sẽ bắt đầu tính phí lưu kho.

- Quá 30 ngày hàng hóa không có người nhận sẽ được NHSG thanh lý

4. Tính phí lưu kho

- Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên sẽ được tính phí lưu kho.

- Mức phí lưu kho áp dụng là: 2.500vnd/kg/ngày -->(Hệ thống tự động trừ khi số ngày vượt mức)
Ví dụ: Đơn hàng nặng 0.6kg, thời gian lưu kho vượt quá là 3 ngày --> 2.500đ x 0.6kg x 3 ngày = 4.500đ

6. Thời gian bắt đầu tính phí lưu kho:

- Sau khi đơn hàng chuyển trạng thái "Đã về Kho Sài Gòn".
- Hoặc khi Quý Khách đã tạo "Yêu Cầu Giao xuất sẵn để tự ghé lấy" mà trong vòng 24h Quý khách vẫn chưa nhận hàng sẽ bắt đầu tính phí.

7. Cách xem ngày hàng về Kho Sài Gòn
:
Dòng thứ 1 là ngày gửi đơn
Dòng thứ 2 là ngày Đặt Cọc đơn
Dòng thứ 3 là ngày về Kho Sài Gòn

8. Thanh lý hàng hóa:

Hàng hóa lưu kho quá 30 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho NHSG sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Trân trọng!

NhapHangQuocTe.com

 

Nhập Hàng Quốc Tế Logistics

Hotline: 0868611911

Email: cskh@nhaphangquocte.com

Website: https://nhaphangquocte.com/


Bạn sẽ cần