NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KÝ GỬI

Quý khách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của Ký Gửi Trung Quốc Logistics như sau:

Hình thức chuyển khoản

- Quý khách chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng như sau:

Tên tài khoản: Trần Tấn Trực

Số tài khoản: 0251002689186

Chi Nhánh: Bình Tây

Nội dung chuyển khoản: KG username

Lưu ý: username là tài khoản quản lý đơn hàng của Quý khách, ví dụ: KG minhtam21


Tên tài khoản: Trần Tấn Trực

Số tài khoản: 104867857419

Chi Nhánh: PGD Bình Tây

Nội dung chuyển khoản: KG username

Lưu ý: username là tài khoản quản lý đơn hàng của Quý khách, ví dụ: KG minhtam21


Ký Gửi Trung Quốc Logistics

Tư vấn ký gửi: 0939810810 (sdt/zalo)

Website: https://kyguitrungquoc.com/

Phản ánh về dịch vụ: [email protected]

Đăng ký tài khoản ký gửi: https://dathang.kyguitrungquoc.com/#/register

Bài Viết Liên Quan