HD ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Đổi địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam - còn gọi là địa chỉ mặc định khi quý khách tạo Yêu Cầu Giao Hàng:

Bước 1: Quý khách vào mục "Hướng dẫn"

Bước 2:

a) Chọn "Địa chỉ của bạn" và bấm "Thêm địa chỉ mới

b) Quý khách nhập thông tin địa chỉ mới và click chọn "Đặt làm địa chỉ mặc định" sau đó bấm "Lưu"

Lưu ý:

- Quý khách đổi địa chỉ nhận hàng trước khi tạo Yêu cầu giao hàng.

- Ký Gửi Trung Quốc tiếp nhận YCG và giao hàng theo địa chỉ nhận hàng mặc định mà Quý khách đã chọn.

- Ký Gửi Trung Quốc không chịu trách nhiệm trong trường hợp sai địa chỉ: khi quý khách chọn không đúng địa chỉ nhận hàng mặc định cũng như không có thông báo đến kho Sài Gòn về việc đổi địa chỉ.

Bài Viết Liên Quan