Thông báo Lịch Nghĩ Tết Dương Lịch 2020

Kính Gửi Quý Khách Hàng!

Toàn bộ nhân viên NHSG sẽ nghĩ lễ vào ngày 01/1/2020 (Thứ Tư). Làm việc lại bình thường vào ngày 02/1/2020.

Trân trọng!
BQT Nhaphangsaigon.com