THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VẬN CHUYỂN (HÀNG KÝ GỬI)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VẬN CHUYỂN (HÀNG KÝ GỬI)

- Do tình hình vận chuyển khó khăn và biến động giá theo thị trường vận chuyển, phí vận chuyển hàng ký gửi điều chỉnh tăng như sau:

+ Điều chỉnh tăng 3.000đ/kg với Vận chuyển Tổng Hợp và tăng 5.000đ/kg với Vận chuyển Thương Mại Điện Tử.

+ Thời gian áp dụng: Đối với tất cả những đơn hàng nhập kho từ 15:00 ngày 19/12/2021.

Trân trọng!

BQT Kyguitrungquoc.com

Bài Viết Liên Quan