THÔNG BÁO THỜI GIAN NGỪNG NHẬN ĐƠN KÝ GỬI TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Ký Gửi Trung Quốc xin thông báo Lịch dừng nhận đơn ký gửi trước Tết Nguyên Đán 2022 như sau:

- Thời gian nhận hàng tại kho Trung Quốc: nhận hàng đến hết ngày 15/01/2022 (tức ngày 13/12 Âm lịch).

+ Quý khách vui lòng trao đổi thời gian phát hàng dự kiến của Shop TQ để cân nhắc mua đơn sớm trước ngày 05/01/2022 (03/12/2021 Âm lịch), để Ký Gửi Trung Quốc có thể nhận hàng tại kho Trung Quốc chậm nhất ngày 15/01/2022.

- Thời gian làm việc tại kho Sài Gòn đến ngày 28/1/2022 (tức ngày 26/12 Âm lịch)

Thời gian làm việc sau Tết Nguyên Đán 2022:

- Thời gian nhận hàng tại Kho Trung Quốc (sau Tết): Từ ngày 10/02/2022 (tức 10/01 Âm lịch).

- Thời gian làm việc của Kho Sài Gòn: Từ ngày 14/02/2022 (tức 14/01 Âm lịch).

Trân trọng!

BQT Kyguitrungquoc.com

Bài Viết Liên Quan