THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ VẬN CHUYỂN TQ VỀ VN (15/3/2022)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ VẬN CHUYỂN TQ VỀ VN

Kính gửi Quý khách hàng!

Hiện tại do phía TQ đóng cửa khẩu để kiểm soát dịch, để hàng hoá có thể vận chuyển về Việt Nam, Ký Gửi Trung Quốc thông báo sẽ mở tạm thời "Line vận chuyển đường biển" và điều chỉnh phí Vận Chuyển, cụ thể:

- Điểu chỉnh đối hình thức Vận chuyển Tổng Hợp và TMĐT (áp dụng chung một khung giá mới cho toàn bộ hình thức vận chuyển và toàn bộ mốc cân nặng của đơn hàng): Trung Quốc – TPHCM: 51.000đ/kg

- Thời gian áp dụng: Đối với tất cả những đơn hàng về kho từ ngày 15/03/2022. 

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan