THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (05/04/2022)

THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Ký Gửi Trung Quốc sắp xếp lịch cho cán bộ nhân viên nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cụ thể như sau:

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Ký Gửi Trung Quốc nghỉ Thứ 7 (09/4/2022) và Chủ Nhật (10/4/2022).

- Thứ 2 (11/4/2022) Ký Gửi Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường lúc 10h00 sáng.

Trong ngày nghỉ lễ Ký Gửi Trung Quốc sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, xử lý đơn hàng, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan