THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN 20/7/2022

THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN 20/7/2022

Hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị có phát sinh ca nhiễm covid. Do vậy, thời gian thông quan hàng hoá có thể chậm hơn thông thường khoảng 3-5 ngày.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan