Chính Sách Rút Tiền

Khi nạp tiền vào tài khoản của Nhập Hàng Sài Gòn, Quý khách có thể yên tâm vì tiền trong tài khoản đặt hàng có thể rút về tài khoản ngân hàng hoặc rút trực tiếp tại kho Sài Gòn khi Quý khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Cụ thể như sau:

1) Rút tiền trực tiếp tại kho:

- Là chủ tài khoản đặt hàng 
- Toàn bộ các đơn hàng chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng đều được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
- Rút số tiền lớn > 5.000.000đ Quý khách vui lòng thông báo trước.
- Phí rút tiền tại kho: Miễn phí
2) Rút tiền qua tài khoản ngân hàng:
- Là chủ tài khoản đặt hàng và Tài khoản ngân hàng 
- Toàn bộ các đơn hàng chuyển trạng thái "Đã Nhận Hàng", cụ thể các đơn hàng đều được tất toán thì Quý khách mới có thể rút tiền.
- Nhập Hàng Sài Gòn duyệt lệnh rút trong 48h.
- Phí rút tiền khi chuyển khoản 20.000đ