Chính Sách Nạp Tiền

Các trường hợp lệnh nạp tiền sẽ được đối soát trong vòng 48h:
- Lệnh nạp tiền không có nội dung nạp tiền:
Ví dụ: tên đăng nhập của Quý Khách là test1234 thì khi chuyển khoản Quý khách ghi đúng nội dung: "NHSG test1234"

- Lệnh nạp tiền ghi sai nội dung nạp tiền.

- Lệnh nạp tiền chuyển khoản qua ATM không hiển thị nội dung nạp tiền.

- Lệnh nạp tiền chuyển khoản thông qua các ví không hiển thị nội dung nạp tiền.


- Lệnh nạp tiền chuyển qua các đơn vị thứ 3 như bưu điện, viettel,...


Khi đó lệnh nạp tiền của Quý khách được duyệt thì cần được đối soát sau 24h-48h nếu Quý khách cung cấp đầy đủ chứng từ chuyển tiền và không có phát sinh tranh chấp từ tài khoản khác.


Các trường hợp lệnh nạp tiền bị hủy:
- Lệnh nạp tiền ghi không đúng số tiền, có thể ghi sai đơn vị tiền.  Quý khách nạp 500 nghìn đồng vui lòng ghi đủ đơn vị số 0 là 500000 (không cần ghi dấu " . " or " , ")

- Lệnh nạp tiền thiếu thông tin người gửi, gửi từ ngân hàng nào sang ngân hàng nào.