CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ - Order

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Order (trọn gói), quý khách phải xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản và quy định như sau:

Link chính sách ký gửi: http://nhaphangquocte.com/4/1079/chinh-sach/chinh-sach-su-dung-dich-vu-order

Bài Viết Liên Quan