Chính Sách Thời Gian Hàng Về Sài Gòn

Thời gian trung bình khách nhận được hàng tính từ thời điểm khách đặt cọc đơn hàng:
  + Về Sài Gòn: Từ 7 - 10 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 12 – 20 ngày

Trong đó
gồm thời gian Nhà Cung Cấp (NCC) - Quảng ChâuQuảng Châu - Sài Gòn:
1) Thời gian Nhà Cung Cấp - Quảng Châu
  + Thông thường: 1 - 3 ngày
  + Địa điểm của NCC xa Quảng Châu, NCC không có sẵn hàng hóa, các dịp lễ bên Trung Quốc: 4 - 7 ngày
  + Khiếu nại đòi tiền giúp khách hàng đối với những NCC sau 5-8 ngày vẫn chưa giao hàng
2) Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu – Sài Gòn, tình từ thời điểm NHSG nhận được hàng từ phía NCC:
  + Vận chuyển về Sài Gòn: Từ 3 - 4 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 5 - 10 ngày

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển như lễ, mưa bão, lụt, kẹt biên,..., NHSG sẽ thông báo tới Khách hàng thông qua comment thông tin trên đơn hàng.

 - Trong thời gian 35 ngày kể từ khi đơn hàng vận chuyển từ Quảng Châu - Sài Gòn, nếu hàng hóa chưa về kho của NHSG, Khách hàng có quyền yêu cầu đòi tiền đơn hàng
 

Tin liên quan: