Chính Sách Thời Gian Hàng Về Sài Gòn


Thời gian trung bình khách nhận được hàng tính từ thời điểm khách đặt cọc đơn hàng:
  + Về Sài Gòn: Từ 6 - 12 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 12 – 15 ngày

Trong đó
bao gồm thời gian "Nhà Cung Cấp (NCC) - Quảng Châu" và "Quảng Châu - Sài Gòn":
1) Thời gian Nhà Cung Cấp - Quảng Châu
  + Thông thường: 1 - 3 ngày
  + Địa điểm của NCC xa Quảng Châu, NCC không có sẵn hàng hóa, các dịp lễ bên Trung Quốc: 4 - 7 ngày
  + Khiếu nại đòi tiền giúp khách hàng đối với những NCC sau 5-10 ngày mà Shop Trung Quốc vẫn chưa giao hàng
2) Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu – Sài Gòn, tình từ thời điểm NHSG nhận được hàng từ phía NCC:
  + Vận chuyển về Sài Gòn: Từ 3 - 4 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 5 - 10 ngày

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm như shop Trung Quốc giao hàng trễ, chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển như lễ, mưa bão, lũ lụt, kẹt biên,...,sẽ chậm hơn thông thường.

- Trường hợp đơn hàng quá 35 ngày tính từ thời điểm đơn hàng được vận chuyển từ Quảng Châu vẫn chưa về Sài Gòn, Quý khách có thể đề xuất khiếu nại. Trong một số trường hợp tắc biên, chậm thông quan mà Nhập Hàng Sài Gòn đã thông báo thì Nhập Hàng SG có quyền từ chối khiếu nại và chỉ xử lý hoàn cọc đơn hàng nếu sau 60 ngày vận chuyển vẫn chưa về.

(*Lưu ý: Không áp dụng với trường hợp chậm thông quan do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, chiến tranh, tình hình chính trị giữa các nước...)  


Nhập Hàng Quốc Tế Logistics

Hotline: 0868611911

Email: cskh@nhaphangquocte.com

Website: https://nhaphangquocte.com/


Bạn sẽ cần