Chính Sách Thời Gian Hàng Về Sài Gòn

Thời gian trung bình khách nhận được hàng tính từ thời điểm khách đặt cọc đơn hàng:
  + Về Sài Gòn: Từ 6 - 12 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 12 – 20 ngày

Trong đó
gồm thời gian Nhà Cung Cấp (NCC) - Quảng ChâuQuảng Châu - Sài Gòn:
1) Thời gian Nhà Cung Cấp - Quảng Châu
  + Thông thường: 1 - 3 ngày
  + Địa điểm của NCC xa Quảng Châu, NCC không có sẵn hàng hóa, các dịp lễ bên Trung Quốc: 4 - 7 ngày
  + Khiếu nại đòi tiền giúp khách hàng đối với những NCC sau 5-8 ngày vẫn chưa giao hàng
2) Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu – Sài Gòn, tình từ thời điểm NHSG nhận được hàng từ phía NCC:
  + Vận chuyển về Sài Gòn: Từ 3 - 4 ngày
  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 5 - 10 ngày

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm như shop Trung Quốc giao hàng trễ, chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển như lễ, mưa bão, lụt, kẹt biên,...,sẽ chậm hơn thông thường hoặc NHSG sẽ thông báo tới Khách hàng thông qua trang chủ, comment thông tin trên đơn hàng.

- Trường hợp đơn hàng quá 35 ngày tính từ thời điểm đơn được vận chuyển từ Quảng Châu - Sài Gòn (thời điểm cập nhật cân nặng) vẫn chưa về Sài Gòn, Quý khách có thể khiếu nại để bộ phận khiếu nại xử lý hỗ trợ Quý khách. Trong 1 số trường hợp tắc biên, chậm thông quan mà Nhập Hàng Sài Gòn đã thông báo từ trước thì Nhập Hàng SG có quyền từ chối khiếu nại và chỉ xử lý hoàn tiền cho đơn hàng nếu đơn hàng vẫn chưa về sau 60 ngày vận chuyển.

Tin liên quan: